2021 r. - Budowa kompleksu rekreacyjnych boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie