2022 r. - Budowa parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi w Mszczonowie