2015 r. -Budowa boisk szkolnych przy ul. Turmonckiej 20 w Warszawie