2016 r. - Wykonanie ścieżek parkowych z placami i zagospodarowanie terenu w Szpitalu Klinicznym w Otwocku.