2017 r. - Wykonanie robót budowlanych z budżetu partycypacyjnego pn. park sportowy "Polanka Raabego".