2019 r. - Wykonanie remontu boisk sportowych oraz placu zabaw w szkole 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie