2019 r. - Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu.