2011 r. - Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Gwiaździstej w Wraszawie