2011 r.-Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Aluzyjnej w Warszawie