2012 r. -Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Nowolipki 10a w Warszawie