2012 r. -Rozbiórka budynku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie