2012 r. -Wykonanie modernizacji zieleńca przy Pomniku Bohaterów Getta