2012 r. -Modernizacja nawierzchni chodników, drogi dojazdowej wraz z wykonaniem zieleni przy ul. Brzozowej w Warszawie