2012 r. -Przebudowa otoczenia budynków MSZ przy Al. Szucha i Il. Litewskiej w Warszawie