2013 r. -Modernizacja boisk szkolnych LO nr 40 przy ul. Platynowej 1 w Warszawie