2013 r. - Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie