2014 r. - Modernizacja boisk sportowych przy ul. Dembowskiego 9 w Warszawie