2014 r. - Budowa szkolnych boisk sportowych przy ul. Ogrodowej 42/44 w Warszawie