2014 r. - Budowa boisk szkolnych przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie