2014 r. -Przebudowa boisk szkolnych przy ul. Ogrodowej w Warszawie