2015 r. -Modernizacja boisk szkolnych przy ul. Joliot-Curie