2019 r. - Budowa strefy rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu w Nowej Wsi